LOW BUDGET MANIFESTO 2007 GREEN WAY


Film se musí odehrávat v současnosti, blízké minulosti, nebo blízké budoucnosti.


Film se nesmí odehrávat v jedné lokaci, v jednom městě, nebo v jedné zemi.

Postavy se musí pohybovat a děj se musí přesouvat.


Alespoň v jedné z hlavních rolí musí být obsazen neherec (tedy ne profesionální herec).


Základní štáb nesmí mít více než deset členů (střihač se nepočítá). Funkce se střídají podle potřeby.


Všichni členové štábu musí mít zkušenost s natáčením seriálu. Nemusí to být ten samý seriál.


Scenárista je členem štábu a účastní se natáčení, upravuje scénář podle momentální potřeby.


Ve štábu musí být aspoň jeden prudič, poměr mužské části ku ženské je 3:1.


Na filmu se pracuje zadarmo, tedy žádné smlouvy nebo platby předem.Veškerý rozpočet je určenpouze pro účely natáčení filmu. Jedinou platbou během natáčení je jídlo, ubytování a veškeré legální drogy.


Rozpočet na samotné natáčení filmu musí být pokryt pouze z vlastních zdrojů. Postprodukce a výroba kopií se nepočítá, tyto mohou být financovány dodatečně.


Kamera musí být z ruky. Stativ není povolen. Jízdy nejsou povoleny.


Film musí být natočen na digitální médium. Jiné médium není povoleno.


Délka hotového filmu nesmí přesáhnout 90 minut.


Žádné dodatečné osvětlení, mimo toho na místě natáčení není povoleno.V nočních scénách je povoleno použít baterku.


Jsou povoleny dvě vysílačky a jedna GPS. Není povoleno zastavovat dopravu nebo podobným způsobem zasahovat do běhu reality.


Během natáčení je povolen pouze jeden zvukař. Počet mikrofonů je omezen na tři.


Délka natáčení musí být minimálně 14 natáčecích dnů. Dotáčky jsou povoleny.


Sjaelands Odde, září 2007